Jdi na obsah Jdi na menu
 


československá

Československý válečný kříž 1939

Vysoké vojenské československé vyznamenání, které bylo zřízeno nB. Fürst cs-val-kriz.jpgařízením vlády Československé republiky č. 4/1941 ze dne 20.12.1940. Mohlo být uděleno jednotlivým osobám, příslušníkům československých vojenských jednotek nebo účastníkům domácího odboje i zahraničním občanům, popřípadě čs. i zahraničním spojeneckým jednotkám, kteří se zúčastnili boje za osvobození Československa z nepřátelského obsazení, zahájeného v roce 1939. Podmínkou pro udělení tohoto vyznamenání bylo prokázání vynikajícího a úspěšného činu výkonného či velitelského, při němž byl jeho nositel vystaven nebezpečí života nebo život obětoval. Vyznamenání bylo udělováno dekretem prezidenta republiky doživotně. V případě úmrtí nositele zůstává vyznamenání na památku rodině nebo pozůstalým. Vyznamenání je jednostupňové, bylo ho však možno udělit nositeli opakovaně. Opakované udělení pak je symbolizováno počtem bronzových snítek na stužce.
Bohumír Fürst-Fiřt byl dvojnásobným držitelem tohoto vysokého vyznamenání. Jeden čs. válečný kříž mu byl udělen za jeho úspěchy v bojích ve Francii, druhý za účast v bitvě o Británii. Dekorován byl 28.10.1940 v Duxfordu prezidentem republiky Dr. Edvardem Benešem, za účasti ministra zahraničí Jana Masaryka a inspektora čs. letectva gen. Janouška.


Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem

Toto vyBohumír Fürst-Fiřt medaile-za-chrabrost.jpgznamenání bylo zřízeno nařízením vlády Československé republiky č. 5/1941 ze dne 20.12.1940. Mohlo být uděleno jednotlivým osobám nebo vojenským jednotkám čs. armády či spojeneckých armád za čin prokazující osobní statečnost na domácím či zahraničním bojišti během 2. světové války. Vyznamenání bylo udělováno prezidentem republiky doživotně. V případě úmrtí nositele zůstává vyznamenání na památku rodině nebo pozůstalým. Vyznamenání je jednostupňové, bylo ho však možno udělit nositeli opakovaně. Opakované udělení je označováno počtem lipových ratolestí na stužce.


Československá medaile Za zásluhy I. st.

Bohumír Fürst-Fiřt za-zasluhy-2.jpgVojenské vyznamenání, které bylo zřízeno nařízením vlády Československé republiky č. 5/1943 ze dne 20.4.1943. Mohlo být uděleno za prokazatelné zásluhy příslušníkům čs. zahraniční armády bojových i nebojových složek, jakož i příslušníkům domácího odboje za angažovanost v boji proti okupantům. Vyznamenání je dvoustupňové: bronzová medaile II. stupně a stříbrná medaile I. stupně. Bohumír Fürst-Fiřt byl držitelem stříbrné medaile I. stupně.


Pamětní medaile čs. zahraniční armády se štítkem Francie a Velká Británie

Bohumír Fürst-Fiřt pametni-medaile-se-stitkem.jpgTato pamětní medaile byla zřízena usnesením vlády Československé republiky dne 15.10. 1943. Byla udělována ministrem národní obrany všem příslušníkům čs. zahraniční armády a propůjčována příslušníkům zahraničních armád, kteří se v průběhu 2. světové války účastnili bojů na území Československa a dále těm, kteří vykonávali službu v čs. armádě v zahraničí po dobu nejméně 2 měsíců. Na stuze jsou připnuty štítky s názvy zemí, ve kterých se držitel účastnil bojů v zahraničí  (Francie, Velká Británie, SSSR, Střední východ). V případě Bohumíra Fürsta-Fiřta se jedná o štítky s nápisy Francie a Velká Británie.